FortællerCafé

I FortællerCafeén fortæller lokale kræfter om lokale institutioner, bevægelser og personer. Over en kop kaffe og et stykke hjemmebag snakker vi om personlige oplevelser og begivenheder, der har efterlaft uudslettelige spor i lokalbefolkningens dagligliv og værdifulde erindringer i generationer.