Bylderup Kirkes Menighedsråd

Formand for menighedsråd
Elisa Bagger Sørensen
Surreroj 65B, Bylderup
6372 Bylderup-Bov
E-mail: elisabagger@outlook.com
Tlf.: +45 2970 8959

 

Næstformand
Henrik Nissen
Surreroj 4

6372 Bylderup-Bov

23652159

 

Kasserer

Henning Johansen

Surreroj 27

6372 Bylderup-Bov

24691920

 

Kontaktperson

Karin Edith Jensen

Gravløkke 

6372 Bylderup-Bov

24260568

 

 

Kirkeværge

Holger Lauritzen

Gravløkke 51

6372 Bylderup-Bov

74762129

 

Medarbejderrepræsentant
Graver og kirketjener v. Bylderup Kirke
Ida D. Petersen
Tlf.: +45 2113 2263

E-mail: 6372kirke@gmail.com

 

Sognepræst (kirkebogsfører)

Vakant

Referater fra Menighedsrådsmøder læses via dette link til hjemmesiden: sogn.dk/bylderup
E-mail: bylderup.sogn@km.dk