Kontakt Burkal Kirke

Sognepræst (kirkebogsfører)

Poul Erik Gildhoff
Bylderup Kirkevej 10
6372 Bylderup-Bov
Tlf.: +45 74 76 22 63
E-mail: pegi@km.dk 
Træffes ikke mandag

Menighedsrådet

Formand                                                                                                              Næstformand og kirkeværge

Birgit Brammer                                                                                                      Bernhard Kolb
Gravløkke 53                                                                                                         Åbovej 5
6372 Bylderup-Bov                                                                                                6372 Bylderup Bov
Tlf.: +45 23 46 34 61                                                                                             Tlf.: +45 51 25 40 85                  
E-mail: birgitbrammer@hotmail.com
Hjemmeside: www.burkalkirke.dk

Kontaktperson og sekretær                                                                               Kasserer
Sylvia Bjørn Pedersen                                                                                          Hanne Bucka
Noldevej 42                                                                                                           Nørrekurv 11, Burkal
6372 Bylderup Bov                                                                                                6372 Bylderup Bov
Tlf.: +45 40 42 64 92                                                                                             Tlf.: +45 50 41 05 85

Menigt medlem og formand for valgbestyrelsen                                              Menigt medlem
Hans Eigil Christensen                                                                                           Bente Philipsen Dyngby
Burkal Skolevej 5                                                                                                    Flensborgvej 34, St. Jyndevad
6372 Bylderup Bov                                                                                                 6372 Bylderup Bov
Tlf.: +45 40 56 63 25                                                                                              Tlf. +45 6015 0563

Andre medarbejdere

Graver                                                                                                                    Gravermedhjælper
Signe Marie Olsen                                                                                                 Knud Erik Kristensen
Tlf.: +45 40 27 22 08                                                                                             Tlf.: +45  21 38 67 39                                                                          
E-mail:  kirkegaarden@burkalkirke.dk

Hverdage         08.00 - 14.00
Fredage           08.00 - 10.00
Lørdage           10.00 - 11.00

Organist                                                                                                                Kirkesanger
Mariia Malievych                                                                                                         Vakant
Tlf.: +45 52 52 23 72                                                                                          
E-mail: mariiamalievych1992@gmail.com                                                                                                                     

 

 

 Dåbsforespørgsel