Sorg samtale sjælesorg

ALLE har brug for nogen der lytter

- på sjælesorg.nu lytter vi på dig

Alle kan have brug for at dele sine tanker og følelser.  I filmen er det forskellige kvinder der fortæller - men sjælesorg.nu er for ALLE.  
Klik på chatknappen i åbningstidenhttps://www.sjaelesorg.nu/ og du får mulighed for at chatte anonymt med en sjælesørger der LYTTER på dig og det du har brug for at samtale om.

Om sjælesorg.nu

Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale gennem chat med en præst på nettet.

På sjælesorg.nu kan du gratis chatte med en præst på internettet via computer, smartphone eller tablet.

Anonymitet
Chatten på sjælesorg.nu er fortrolig. Både du og præst er anonyme. Præsten har tavshedspligt, det betyder, at chatten bliver mellem jer. Samtalen bliver slettet.

Sådan gør du!

Når du vil chatte med en af præsterne trykker du på "Chatten er åben", vent til du bliver stillet igennem til præsten. 

Der kan forekomme kø. Vi skal nok besvare dit opkald, hvis du synes der går for lang tid, kan du prøve igen senere. 

Der kan en sjælden gang forekomme udfald på online-forbindelsen under selve chatsamtalen, hvis det sker skal du endelig logge på igen, så genoptager vi chatsamtalen.

10 Spørgsmål og svar om chat-funktionen SJÆLESORG.NU:

1. Hvad betyder ordet ”sjælesorg”?

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Mange forbinder automatisk ordet med sorg i forbindelse med tab af dem, man har kær, men faktisk dækker ordet over omsorg i alle tænkelige situationer, hvor du har det svært, befinder dig i en krise eller har brug for at dele et eksistentielt dilemma.

2. Hvad er så Sjælesorg.nu?

Sjælesorg.nu – eller ”Sjælesorg på nettet”, som vi også kalder os – er en gratis chatfunktion, hvor du inden for bestemte tidsrum (du finder dem på forsiden) kan få en fortrolig samtale med en præst om lige netop det, der går dig på. Altså emner, som du gerne vil vende med et andet menneske, der er parat til at lytte.
Sjælesorg.nu er et folkekirkeligt treårigt projekt, som er støttet af Folkekirkens Fællesfond og de 10 stifter i Danmark. Vi har egen projekt- og styregruppe, en daglig leder og en række præster, som er sjælesørgere på nettet.

3. Hvad får jeg ud af at chatte med en præst?

Du får mulighed for at skrive med en person, som er vant til at tale med mennesker. Præsten kender og har mødt mange af de tanker og følelser, der opstår, når vi mennesker er i krise. De ved, hvornår de skal lytte, og hvornår de skal spørge ind til dine tanker. Præsten kan også hjælpe med at henvise til andre organisationer og professionelle, hvis du har brug for det.

4. Hvilke emner kan jeg chatte med præsten om?

I realiteten kan du chatte om alt, hvad du har på hjerte. Tit er det de store emner, som fylder meget – fx tab, sorg, identitetskrise, skyld, svigt, kærlighed, tvivl og tro. Eller det kan være brud efter skilsmisse, ensomhed, mobning, præstations- og eksamensangst eller følelsen af ikke at være god nok. Der findes ikke ”rigtige” eller ”forkerte” emner, når du henvender dig i chatten.

5. Bliver min henvendelse registreret eller offentliggjort?

Nej. Du er 100 % anonym, når du bruger chat-funktionen på Sjælesorg.nu. Vi kan ikke se, hvem du er, eller hvor du skriver fra. Vi forholder os kun til det, du fortæller os. Og din samtale bliver hverken gemt eller registreret.
Præster er omfattet af udvidet tavshedspligt, hvilket blandt andet betyder, at de ikke kan indkaldes som vidner i en retssag – til forskel fra for eksempel psykologer, læger og advokater.

6. Kommer vores chat-samtale ikke bare til at handle om Gud, tro og alt det der?

Nej. Samtalen handler om lige netop det, du gerne vil tale om. Det er rigtigt, at præster er uddannede til at prædike og holde nadver, dåb osv. Men de er også uddannede til at udøve sjælesorg. Altså at tale med andre mennesker om emner, som de har brug for at vende. Og det er netop kernen i vores chat.

7. Skal jeg være troende eller medlem af Folkekirken for at bruge chat-funktionen?

Nej. Alle kan skrive med præsterne – uanset religiøs overbevisning, etnicitet og alle andre forhold.

8. Hvorfor kan jeg ikke få at vide, hvem chat-præsterne er?

Det kan du desværre ikke, fordi anonymiteten gælder både for de, der henvender sig på chatten, og for præsterne. Anonymiteten sikrer, at der bliver skabt et fordomsfrit rum til samtale. Præsterne har brug for, at de kan lytte til og hjælpe dig, uden at de samtidig skal stå frem med ansigt. Men du kan være sikker på, at der sidder en uddannet og erfaren præst i den anden ende, når du chatter.

9. Hvordan foregår en chat-samtale?

Der er ikke en fast formel for, hvordan en samtale skal forløbe. Det er meget op til dig og dine ønsker og tanker. Du bestemmer så at sige farten og de emner, vi skal tale om. Det hele foregår på dine præmisser.

10. Hvorfor er chat-funktionen ikke døgnåben?

Sjælesorg.nu er indtil videre et treårigt forsøgsprojekt. Der er desværre ikke mandskab til at holde chatfunktionen døgnåben, men den er åben i de tidsrum, hvor vi ved, at der er størst søgning på vores website. Du kan se de aktuelle åbningstider på forsiden af sjaelesorg.nu.