Konfirmationsundervisning

Mere om Konfirmandundervisning - at gå til præst

Hvert år bliver tusindvis af unge konfirmeret. Før konfirmationen skal de gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det.

Det er som regel folkekirkens præster, som står for konfirmandundervisningen og den foregår på folkeskolens syvende eller ottende klassetrin.

Hvad lærer man?

I undervisningen lærer konfirmanderne om kristendommens elementære indhold og bliver fortrolige med gudstjenestens form. En stor del af undervisningen bygger på samtale mellem præsten og konfirmanderne om livets store spørgsmål.

Der er tre kriterier, som skal opfyldes, før du kan blive konfirmeret:

    • Du skal være døbt med den kristne dåb
    • Have deltaget i konfirmationsforberedelsen (mindst 48 lektioner)
    • Være fortrolig med den kristne tros elementære indhold og folkekirkens gudstjeneste.

- at gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse eller gå til præst, som mange kalder det. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål. Du kan altid spørge præsten, om du må gå til præst, selvom du måske ikke vil konfirmeres. Det kan være super cool at være et sted hvor man kan tale om nogen af de mange spørgsmål der knytter sig til livet ... til det at være menneske

Hvad skal man tro?

Har Gud skabt verden? Lavede Jesus virkelig vand om til vin og var hans mor jomfru? Kan Gud være god, når der sker så meget ondt? Hvad nu hvis jeg nogle gange tvivler? Undervisningen giver ikke mange færdige svar. Den handler mere om at være sammen om vores spørgsmål til livet, hinanden og til Gud.

Få noget, du kan bruge i dit liv

Uanset om du tror eller ej så kan du få noget du kan bruge i dit liv fremover. Jesus mødte mennesker, når de var mest ensomme eller bange, når de sørgede eller havde mistet modet. Den slags situationer kommer alle mennesker i. Det er måske ikke lige nu, men når du selv står der en dag, er det godt at kende historierne i din kristne tro. Du kan også lære at bede og synge salmer. Ligesom du kan lære en masse om vores kultur og traditioner.

Forstå din kultur og kend dine rødder

I konfirmationsundervisningen hører du om kristendommens fortællinger, historie og traditioner. Det kan gøre dig klogere på din egen tid og kultur. Mange af Bibelens historier bliver brugt i bøger, billeder, film, musik og musikvideoer, som man først rigtigt forstår, når man kender kristendommens historier. Med dem forstår du måske også bedre vores samfund. Fx hvorfor vi har indrettet os sådan, at vi hjælper syge og fattige.

Præsten – en at snakke med

En præst har tavshedspligt. Hvad du fortæller din præst i fortrolighed kommer ikke videre. Heller ikke til dine forældre eller lærere. Så er der noget, du gerne vil tale med et andet menneske om, kan du bruge præsten. og en god samtale er altid godt ... det behøver ikke at være fordi der er tavshedspligt ... selv om det er godt at vide ... men blot fordi en præst som oftest ser lidt bredere på mange af livets situationer.

Her kan du læse meget mere om konfirmandforberedelse