Terrænbanen i Menighedsrådets Skov

Terrænbanen er opført i et samarbejde mellem Bylderup Menighedsråd, Bylderup Skole, Cilles Corner og KFUM Spejderne.

Menighedsrådet forvalter ca 35 haskov, fordelt på 4 parceller. Skoven drives i samarbejde med Skovdyrkerforeningen som står for arbejdet med hukst,plantning og salg af træ. 99stormen var hård ved skoven.Ca 10ha blev lagt ned dengang.Det blev ryddet og tilplantet rødgran, doglasgran, lærk og en del underplantning med bøg.Det fik en god start , nu ligner det igen en skov.Træerne har en højde af 1.5-3m. Jagten er en god indtægtskilde som et koncortium står for. Skovene er åbne for publikum.Der er lavet et stisystem i skoven med forbindelse til Bylderup via en markvej.Der er overnatningsmulighed i 3 shelters,bålplads, toilet (primitiv).

Der er en tærrænbane med 7 forhindringer plus et klatretræ til rapelling. Der er et rigt dyreliv,fugle af forskellige arter, der er anlagt en lille sø lavet et par skovenge. Alt i alt et dejligt område at færdes i.

Al færdsel i skoven er på eget ansvar.
Hunde skal føres i snor.
Jagt kan forekomme.
Overnatning kun efter aftale med skovformand Henrik Nissen

Alle borgere, skoler, foreninger mm. der benytter terrænbanen er selv ansvarlig for evt. tilskadekomst. Man opfordres til at udvise respekt ved benyttelse af banen. Det er ikke en legeplads, og selv om flere af forhindringerne ser ud til at være lette mål kan disse være ganske vanskelige at passere.

Der må ikke fældes træer.

Båltænding

Må kun ske på anvist bålplads. Brandspande fyldes med vand. Branddaskere indenfor rækkevidde. Ingen båltændning ved tørke.

Affald placeres i affaldsstativ og medtages ved afrejse.

Er der fejl eller mangler bedes henvendelse rettet til skovformand Henrik Nissen.
Tlf. +45 23 65 21 59